THÔNG TIN TUYỂN SINH QUAN TRỌNG CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ PHỤ HUYNH CÙNG CÁC EM THÍ SINH
ĐẾN VỚI TRANG TƯ VẤN TUYỂN SINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
* Đề án tuyển sinh
* Các câu hỏi thường gặp                                          * Lý do chọn ngành Công nghệ Thông tin
* Lý do chọn ngành quản trị kinh doanh               * Lý do chọn ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính
Chúc các em thí sinh có sự lựa chọn thành công Ngành học như mong muốn.

CHI TIÊU TUYỂN SINH

ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

THỜI GIAN TUYỂN SINH

MỨC HỌC PHÍ

Đặt câu hỏi tại đây