CITA

Thời hạn nộp bài:

08-08-2018

Thời gian tổ chức:

28-09-2018

THÔNG TIN

Danh sách những bài đã chấp thuận đăng

STT Tác giả/Nhóm tác giả Tên bài báo ID
1 Do Vinh Truc Applying Forest Optimization Algorithm for Multi Depot Vehicle Routing Problem  1
2 Hoa Nguyen Type-2 Fuzzy Relational Databases: A Model and Management System 3
3 Thi Khanh My Nguyen The mediating effect of perceived risks on the relationship between cue-based trust and customers’ reluctance in online payment in Vietnam 7
4 Khanh Nguyen Tuan A wireless sensor network for aquaculture using Raspberry Pi, Arduino and Xbee 8
5 Hai Nguyen Huu, Quang Doan Nhat, Nam Pham Thanh and Kien Phan Trung Customer clustering based on purchased items from social network 9
6 Huỳnh Vũ Ngọc Ánh, Hoàng Nhật Quy and Huỳnh Thị Oanh Triều Ứng dụng của phần mềm R trong Kinh tế lượng 13
7 Lê Chí Phát Ứng Dụng Phần Mềm ETABS Để Tính Toán Diện Tích Cốt Thép Dầm Bê Tông Cốt Thép Tiết Diện Hình Chữ Nhật Phù Hợp Với TCVN 5574:2012  15
8 Kong Saoane Thach Mobile application for making better food choices: an evaluation from persuasive design perspective 21
9 Lê Dân Ứng dụng qui trình CRISP - DM trong phân tích dữ liệu sự hài lòng của bệnh nhân về chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh tại các bệnh viện công trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 22
10 Nguyễn Văn Chức, Phạm Phương Loan Nghiên cứu và ứng dụng luật kết hợp trong khai phá dữ liệu phân tích áp lực của sinh viên Đại học 23
11 Nguyễn Minh Ngọc Ứng dụng phần mềm pipe flow expert trong thiết kế mạng lưới cấp nước 25
12 Nguyễn Đức Hiển Một số giải pháp tối ưu tập luật mờ TSK trích xuất từ máy học véc-tơ hỗ trợ hồi quy 27
13 Nguyễn Thị Hương Mai Ứng dụng mô hình phòng thực hành kế toán ảo vào giảng dạy tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin - ĐHĐN 28
14 Tu Nhi Truong Hoang The impacts of R&D spikes on firm performance: Evidence from US biopharmaceutical companies 30
15 Thủy Phạm and Điệp Lê Kết hợp phép biến đổi dwt và dct trong kỹ thuật thủy vân video 31
16 Mai Lam Một mô hình phát hiện đối tượng đánh cắp hoặc bỏ quên dựa trên hệ thống giám sát thông minh 33
17 Nguyen Tuan Thanh Le Tackling the Traffic Congestion Problem at Small Bidirectional Streets in Big Cities of Vietnam 34
18 Thi Hoa Hue Nguyen, Hoang-Phuong-Dung Vo, Thi-Ngoc-Linh Trinh, Bao-Hung Hoang and Thi Hung Nguyen An Application of Semantic Web Technologies for Publishing Linked Data at Korea-Vietnam Friendship Information Technology College Library 36
19 Nguyễn Thị Thu Ngân Khả năng dự báo dòng tiền HĐKD tương lai: Trường hợp các DN ngành dược phẩm, y tế niêm yết trên TTCK Việt Nam 37
20 Luong Nguyet Tran  Effects of cultural difference on tourists’ revisit intention with eWOM 39
21 Hoàng Thị Mỹ Lệ and Phan Huy Khánh Giải pháp sắp xếp mục từ trong kho dữ liệu từ vựng song ngữ Việt-Ê Đê 40
22 Lê Ngọc Khánh Hệ thống quản lý cán bộ, viên chức đi học tập, nghiên cứu trong và ngoài nước 41
23 Ngoc Tho Huynh, Anh Tuan Nguyen and Cong Phap Huynh Towards a State Transfer Model Applied in Adaptive Software Development 42
24 Le Loc Tien Nguyen  The relationship between the trust of Vietnamese holiday makers on electronic words-of-mouth (eWOM) and their intention to follow eWOM under the impact of attitude towards eWOM as a mediator 43
25 Hà Thị Minh Phương Phân tích độ đo hướng đối tượng trong chương trình C++ 44
26 Dien Tuan Le and Vu Tran The A New Matching Approach based on Benefit of Broker, Buyer and Seller in E-commerce  45
27 Võ Hoàng Phương Dung, Nguyễn Thị Hoa Huệ, Trịnh Thị Ngọc Linh Ứng Dụng Các Công Nghệ Web Ngữ Nghĩa Để Xuất Bản Dữ Liệu Liên Kết 46
28 Tính Bùi Thanh and Nhân Trương Thiện Tối ưu khoảng cách modified Hausdorff distance trong nhận dạng khuôn mặt người 35
29 Lê Văn Minh So sánh các phương pháp kết hợp giữ xử lý ảnh và máy học trong việc nhận dạng mẫu ứng dụng cho nhận biết bệnh trên lá cà phê 47
30 Nguyễn Thành Thủy Ứng dụng thuật toán học có giám sát multi-class svm trong xây dựng hệ thống chatbot hỏi đáp tiếng việt 48
31 Nguyễn Thị Cẩm Vân Chuẩn mực kế toán hàng tồn kho: Từ lý thuyết đến thực tiễn vận dụng trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 49
32 Van Cam Pham A New Proof-of-Stake Sharding Architecture for Public Blockchains 50
33 Huỳnh Thị Kim Hà Nghiên cứu hệ thống các chỉ tiêu phi tài chính được sử dụng trong phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 52
34 Anh Tuan Nguyen and Ngoc Tho Huynh R-IoT: Ontology-Based Context Model for Reconfiguration in Internet of Things 53
35 Nguyễn Thị Kim Ngọc Các lý thuyết liên quan đến nghiên cứu vận dụng kế toán quản trị 54
36 Dương Ngọc Pháp Phát triển hệ thống giám sát và phân tích lưu lượng giao thông đường bộ 55
37 Phan Thành Huấn DYN-mRI: Thuật Toán Khai Thác Nhanh Tập Hiếm Tối Thiểu Với Ngưỡng Phổ Biến Động 56
38 Hoàng Lê Uyên Thục, Nguyễn Văn Đức và Lê Thị Mỹ Hạnh So sánh đặc trưng moment Hu và biểu đồ gradient có hướng trong nhận dạng tự động hoa cảnh Việt Nam  57
39 Duy Huu Le and Tuan Van Pham  A Encoder-Decoder Convolutional Neural Network for Segmentation of Changing Object 58
40 Đinh Quang Trung, Phạm Phương Bình, và Nguyễn Đăng Huy Đánh giá hiệu quả của đăng ký trực tuyến trong công tác tuyển sinh tại Đại học Đà Nẵng 59
41 Huỳnh Công Pháp Xây dựng mô hình và thuật toán hợp nhất dữ liệu từ điển phục vụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên 60
42 Trương Bá Thanh and Nguyễn Phương Hà Tính thanh khoản của công ty: tổng quan lý thuyết nghiên cứu 62
43 Hồ Phan Hiếu, Nguyễn Thị Ngọc Anh và Võ Trung Hùng Phương pháp mã hóa văn bản thành chuỗi số DNA để đánh giá mức độ giống nhau của văn bản 63

 BAN CHƯƠNG TRÌNH CITA 2018

 Ban Cố Vấn Quốc tế

 • GS. TS. Marcin Paprzycki - Senior Member of the ACM; Senior Member of the IEEE

 • PGS.TS. Vijender Kumar Solanki - CSE CMR Institute of Technology Hyderabad, TS, India

Trưởng Ban

 • GS. Nguyễn Thanh Thuỷ - Trường Đại học Công nghệ Hà Nội

Phó Trưởng ban

 • GS. Trương Bá Thanh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Võ Trung Hùng – Đại học Đà Nẵng

Thành viên thường trực 

 • PGS. TS. Huỳnh Công Pháp - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng

Thành viên

 • PGS. TS Đoàn Ngọc Phi Anh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Phạm Việt Bình - Đại học Thái Nguyên
 • PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến – Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Tăng Tấn Chiến - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp – Đại học Cần Thơ
 • PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng – Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Phan Huy Khánh - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Nguyễn Phúc Nguyên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS Trần Đình Khôi Nguyên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Nguyễn Công Phương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Hoàng Quang – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • PGS.TS. Lê Văn Sơn – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Lê. Mạnh Thạnh - Đại học Huế
 • PGS.TS. Hoàng Tùng - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Phan Văn Ca - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh
 • TS. Trương Ngọc Châu - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Cung Trọng Cường - Trường CĐ Công nghiệp Huế
 • TS. Nguyễn Hà Huy Cường - Đại học Quảng Nam
 • TS. Nguyễn Hữu Cường - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Đoàn Gia Dũng – Đại học Đà Nẵng
 • TS. Ninh Khánh Duy - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Lâm Tùng Giang - Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng
 • TS. Hoàng Thị Thanh Hà - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Hoàng Hải - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Lê Thị Mỹ Hạnh - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Hiệp - Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Văn Hiệu - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Phan Học - Đại học Đà Nẵng
 • TS. Huỳnh Hữu Hưng - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Trung Kiên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Lê Thành Long - Đại học Duy Tân
 • TS. Lê Văn Minh – Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Đinh Thị Đông Phương - Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản
 • TS. Phạm Anh Phương - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Lê Minh Thái – Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Trần Thiên Thành - Đại học Quy Nhơn
 • TS. Hoàng Lê Uyên Thục - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Phạm Minh Tuấn - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Quang Vũ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn
 • TS. Trần Thế Vũ – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Trần Kim Phúc - Đại học Ensait, Pháp
 • TS. Phạm Minh Tân - IRISA, Đại học Bretagne Sud, Pháp
 • TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành - Đại học Thủy Lợi Hà Nội
 • TS. Lâm Hoài Bảo - Đại học Cần Thơ