CITA

Thời hạn nộp bài:

15-06-2019
15-07-2019
Hard Deadline

Thời gian tổ chức:

27-09-2019

THÔNG TIN

CÁC HỘI THẢO TRƯỚC

Ban tổ chức (CITA 2018)

STT   Họ và tên                                                                                             Cương vị

1         PGS.TS. Huỳnh Công Pháp                                                             Trưởng ban

                    Hiệu trưởng Trường CĐ Công nghệ Thông tin                        

2         PGS.TS. Võ Trung Hùng                                                                 Đồng Trưởng ban

                    Trưởng Ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường – Đại học Đà Nẵng

3         TS. Cao Xuân Tuấn                                                                          Phó Trưởng ban

                    Phó Hiệu trưởng - Trường CĐ Công nghệ Thông tin              

4         ThS. Trần Đình Sơn                                                                         Thành viên

                    Trưởng Phòng Đào tạo và NCKH, Trường CĐ Công nghệ Thông tin  

5         ThS. Nguyễn Văn Bình                                                                     Thành viên

                    Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường CĐ Công nghệ Thông tin

6         ThS. Phan Văn Minh                                                                        Thành viên

                    Trưởng Phòng Thanh Kha - Pháp chế, Trường CĐ Công nghệ Thông tin

7         ThS. Nguyễn Thị Kim Ngọc                                                             Thành viên

                    Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính, Trường CĐ Công nghệ Thông tin                     

8         TS. Lê Minh Thái                                                                             Thành viên

                    Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thông tin

9         CN. Võ Tùng Giang                                                                          Thành viên

                    Kế toán trưởng, Trường CĐ Công nghệ Thông tin                    

10       ThS. Lê Hà Như Thảo                                                                      Thành viên

                    Phó Trưởng Phòng Công tác sinh viên, Trường CĐ Công nghệ Thông tin      

11       ThS. Trịnh Trung Hải                                                                      Thành viên

                    Phó trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường CĐ Công nghệ Thông tin

12       TS. Huỳnh Ngọc Thọ                                                                       Thành viên

                    Phó trưởng Phòng Đào tạo và NCKH, Trường CĐ Công nghệ Thông tin

13       ThS. Nguyễn Anh Tuấn                                                                  Thành viên

                    Phó trưởng Phòng Đào tạo và NCKH, Trường CĐ Công nghệ Thông tin

14       ThS. Nguyễn Đức Hiển                                                                    Thành viên

                    Phó trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thông tin     

15       ThS. Văn Đỗ Cẩm Vân                                                                     Thành viên

                    Phó trưởng Khoa Công nghệ Thông tin, Trường CĐ Công nghệ Thông tin

16       ThS. Nguyễn Linh Giang                                                                 Thành viên

                    Phó trưởng Khoa Hệ thống TTKT, Trường CĐ Công nghệ Thông tin              

17       ThS. Nguyễn Văn Hưng                                                                   Thành viên

                    Phó Bí thư Đoàn TNCS HCM, Trường CĐ Công nghệ Thông tin                      BAN CHƯƠNG TRÌNH CITA 2019

 Ban Cố Vấn Quốc tế

 • GS. TS. Marcin Paprzycki - Senior Member of the ACM; Senior Member of the IEEE

 • PGS.TS. Vijender Kumar Solanki - CSE CMR Institute of Technology Hyderabad, TS, India

Trưởng Ban

 • GS. Nguyễn Thanh Thuỷ - Trường Đại học Công nghệ Hà Nội

Phó Trưởng ban

 • GS. Trương Bá Thanh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Võ Trung Hùng – Đại học Đà Nẵng

Thành viên thường trực 

 • PGS. TS. Huỳnh Công Pháp - Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng

Thành viên

 • PGS. TS Đoàn Ngọc Phi Anh - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Nguyễn Thanh Bình - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Phạm Việt Bình - Đại học Thái Nguyên
 • PGS. TSKH. Trần Quốc Chiến – Trường Đại học Sư Phạm, Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Tăng Tấn Chiến - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Huỳnh Xuân Hiệp – Đại học Cần Thơ
 • PGS.TS. Nguyễn Lê Hùng – Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Phan Huy Khánh - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Nguyễn Tấn Khôi - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Nguyễn Phúc Nguyên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS Trần Đình Khôi Nguyên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS.TS. Nguyễn Công Phương - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Hoàng Quang – Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế
 • PGS.TS. Lê Văn Sơn – Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 • PGS. TS. Lê. Mạnh Thạnh - Đại học Huế
 • PGS.TS. Hoàng Tùng - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Phan Văn Ca - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - TP. Hồ Chí Minh
 • TS. Trương Ngọc Châu - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Cung Trọng Cường - Trường CĐ Công nghiệp Huế
 • TS. Nguyễn Hà Huy Cường - Đại học Quảng Nam
 • TS. Nguyễn Hữu Cường - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Đoàn Gia Dũng – Đại học Đà Nẵng
 • TS. Ninh Khánh Duy - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Lâm Tùng Giang - Cổng thông tin điện tử TP Đà Nẵng
 • TS. Hoàng Thị Thanh Hà - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Hoàng Hải - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Lê Thị Mỹ Hạnh - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Hiệp - Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Văn Hiệu - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Phan Học - Đại học Đà Nẵng
 • TS. Huỳnh Hữu Hưng - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Trung Kiên - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Hoàng Thị Mỹ Lệ - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuât, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Lê Thành Long - Đại học Duy Tân
 • TS. Lê Văn Minh – Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Đinh Thị Đông Phương - Trường Đại học Ritsumeikan, Nhật Bản
 • TS. Phạm Anh Phương - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Lê Minh Thái – Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Trần Thiên Thành - Đại học Quy Nhơn
 • TS. Hoàng Lê Uyên Thục - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Phạm Minh Tuấn - Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Trần Quốc Vinh - Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Nguyễn Quang Vũ - Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn
 • TS. Trần Thế Vũ – Viện Đào tạo và Nghiên cứu Việt – Anh, Đại học Đà Nẵng
 • TS. Trần Kim Phúc - Đại học Ensait, Pháp
 • TS. Phạm Minh Tân - IRISA, Đại học Bretagne Sud, Pháp
 • TS. Lê Nguyễn Tuấn Thành - Đại học Thủy Lợi Hà Nội
 • TS. Lâm Hoài Bảo - Đại học Cần Thơ