Tiểu ban          Công nghệ Thông tin

Pager ID

Tác giả

Tiêu đề bài báo

Thời gian

27

Hai Nguyen, Vinh Tran, Nguyen Vo and Khang Nguyen

Deep feature extractors for small object detection in aerial images

9h30 – 9h45

46

Oanh Nguyen, Khoa Nguyen and Tuan Van Pham

A comparative study on application of multi-task cascaded convolutional network for robust face recognition

9h45 – 10h00

9

Trung Son Doan

Recommendation in Social Networks with Consideration of Trust

10h00 – 10h15

47

Huy Quang Tran, Nhat Tien Le, Quang Luong Nguyen, Dat Tan La and Thu Thi Anh Nguyen

AN EFFECTIVE MODEL FOR INTERGRATED FACE DETECTION AND RECOGNITION

10h15 – 10h30

25

Huỳnh Chỉnh và Huỳnh Việt Thắng

ỨNG DỤNG HỌC SÂU TRONG HỖ TRỢ CHẨN ĐOÁN UNG THƯ DA DỰA VÀO HÌNH ẢNH

10h30 - 10h45

 

Tiểu ban     Công nghệ mới và ứng dụng

Pager ID

Tác giả

Tiêu đề bài báo

Thời gian

5

Tôn Nữ Thị Sáu, Đặng Văn Thìn and Nguyễn Lưu Thùy Ngân

Phân loại tên hồ sơ tiếng Việt theo thời hạn bảo quản

9h30 – 9h45

8

Phương Vũ, Lợi Lê, Thư Trần and Khang Phạm

Ước Lượng Mật Độ Giao Thông Dựa Vào Học Sâu Và Diện Tích

9h45 – 10h00

6

Nguyễn Thành Hiệp, Võ Duy Nguyên,
Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang

TÁI NHẬN DẠNG NHÂN VẬT Ở CẤP ĐỘ ĐIỂM ẢNH

10h00 – 10h15

44

Phan Thành Huấn, Nguyễn Như Đồng and Phan Hoàng Chương

Thuật Toán Khai Thác Nhanh Tập Sinh của Tập Phổ Biến Đóng từ Dữ Liệu Giao Dịch

10h15 – 10h30

34

Van Loi Nguyen

MỘT PHƯƠNG THỨC PHÂN LOẠI NHẠC VIỆT TỰ ĐỘNG

10h30 – 10h45