Mục tiêu đào tạo Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính

Bài viết đăng vào: 19-03-2017 | 2980 lượt xemMục tiêu chung

  • Sinh viên tốt nghiệp được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về ngành Công nghệ Kỹ thuật máy tính đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các công ty trong và ngoài nước.
  • Có khả năng ứng dụng thực tế, thiết kế cũng như nghiên cứu về các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, có khả năng giao tiếp
  • Có phẩm chất chính trị tốt, có ý thức tổ chức kỷ luật, có tác phong làm việc khoa học, có đạo đức nghề nghiệp về bảo vệ thông tin, bản quyền. 

Mục tiêu cụ thể

Chương trình kỹ sư (4,5 năm)

Kỹ sư chuyên ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính sau khi tốt nghiệp sẽ: 

  • Có kiến thức chuyên sâu về Công nghệ Kỹ thuật Máy tính để xây dựng, phát triển hay ứng dụng các hệ thống nhúng, lập trình thiết kế mạch số.
  • Có kiến thức về phần cứng máy tính và các hệ thống điện tử, điều khiển tự động; kiến thức về mạng máy tính và truyền thông.
  • Có khả năng thiết kế, xây dựng và lập trình một hệ thống điều khiển tự động bao gồm nhiều thành phần khác nhau: điện tử, công nghệ thông tin (lập trình điều khiển, xử lý kết nối) và cơ khí (nếu cần).

Chương trình cử nhân (4 năm)

Cử nhân ngành Công nghệ Kỹ thuật Máy tính sau khi tốt nghiệp sẽ: 

  • Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Kỹ thuật Máy tính và Khoa học tự nhiên.
  • Có năng lực khám phá tri thức, giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống.
  • Có kỹ năng thiết kế, triển khai và quản lý các dự án thuộc lĩnh vực kỹ thuật máy tính.  
  • Có kỹ năng làm việc nhóm và làm việc trong các nhóm liên ngành.

BÌNH LUẬN