Ngày đăng: 19-03-2017

Đang cập nhật

Ngày đăng: 19-03-2017

Tên ngành: Công nghệ thông tin Chỉ tiêu: 340 Mã ngành: 7480201 Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT  • Trang
  • 1

06.2018
25
06.2018
02
Chung kết cuộc thi sáng tạo ROBOCAR – ROAD TO SICT: Khơi dậy cảm hứng IoT - 4.0
05.2018
26
ROBOCAR: ROAD TO SICT - Sân chơi sáng tạo bậc nhất dành cho sinh viên Công nghệ Thông tin và Truyền thông
05.2018
25
Khoa công nghệ thông tin & Truyền thông – Đại học Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hợp tác VCCI bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin và khởi nghiệp thành công cho sinh viên