Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin

Bài viết đăng vào: 19-03-2017 | 3388 lượt xemChương trình kỹ sư

Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Công nghệ Thông tin, các kỹ sư có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin như: 

 • Cơ hội làm ở doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học:
  • Kỹ sư tin học trong các Công ty chuyên về công nghệ thông tin, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất và gia công phần mềm, và nội dung số.
  • Nghiên cứu viên trong các trường đại học hay viện nghiên cứu có liên quan đến công nghệ thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể sau: lập trình viên, phân tích viên, thiết kế đồ họa và sản phẩm tuyền thông đa phương tiện, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, kiểm thử viên phần mềm, quản trị mạng, nghiên cứu viên.
 • Cơ hội dựng công ty khởi nghiệp: Xây dựng và lãnh đạo doanh nghiệp có ứng dụng hay phát triển sản phẩm có liên quan đến công nghệ thông tin (phát triển phần mềm, giải pháp mạng,...)
 • Cơ hội học tiếp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình thạc sỹ và tiến sĩ trong và ngoài nước.

Chương trình cử nhân

Sau khi tốt nghiệp chương trình ngành Công nghệ Thông tin, các cử nhân có thể đảm nhiệm nhiều công việc trong lĩnh vực Máy tính và Công nghệ thông tin như: 

 • Cơ hội làm ở doanh nghiệp, cơ quan nhà nước, trường học:
  • Chuyên viên trong các cơ quan đơn vị có ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Đảm nhiệm được các vị trí công tác cụ thể sau: lập trình viên, phân tích viên, thiết kế đồ họa và sản phẩm tuyền thông đa phương tiện, thiết kế chương trình và dữ liệu, quản trị các hệ cơ sở dữ liệu, kiểm thử viên phần mềm, quản trị mạng, nghiên cứu viên.
 • Cơ hội dựng công ty khởi nghiệp:  Xây dựng và lãnh đạo doanh nghiêp có ứng dụng hay phát triển sản phẩm có liên quan đến công nghệ thông tin (phát triển phần mềm, giải pháp mạng,...).
 • Cơ hội học tiếp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình ở bậc học cao hơn

BÌNH LUẬN