Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin

Bài viết đăng vào: 19-03-2017 | 6907 lượt xemMã ngành: 7480201

Trình độ đào tạo: Đại học

+ Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh):

                  - 124 tín chỉ (đào tạo Cử nhân Công nghệ thông tin)

                  - 152 tín chỉ (đào tạo Kỹ sư Công nghệ thông tin)

+ Thời gian đào tạo:

                  - 4 năm chia làm 8 kỳ: Cử nhân Công nghệ thông tin

                  - 4,5 năm chia làm 9 kỳ: Kỹ sư Công nghệ thông tin

Sinh viên có thể rút ngắn thời gian học toàn khóa tùy theo năng lực của mình.

+ Đối tượng tuyển sinh: 

               - Thí sinh dự thi THPT năm 2018 và tốt nghiệp THPT năm 2018;

               - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2018: dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 và có môn thi/ bài thi phù

                  hợp với tổ hợp xét tuyển;

               - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2018.

+ Cấu trúc chương trình:

Kiến thức cơ sở: 25,6 % lượng kiến thức

Kiến thức cơ sở ngành: 46,1 % lượng kiến thức

Kiến thức chuyên ngành: 28,3 % lượng kiến thức

+ Định hướng đào tạo

 

Năm
I
Năm
II
Năm
III
Năm
IV
Năm
V
Sau
Đại Học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Học tiếng Anh và kiến thức giáo dục đại cương Học tiếng Anh và kiến thức cơ sở ngành Học kiến thức cơ sở ngành
Kiến thức chuyên ngành
Công nghệ phần mềm
Mạng máy tính & Truyền thông
Truyền thông đa phương tiện
Đồ án và khóa luận tốt nghiệp Làm việc tại doanh nghiệp
Thạc sĩ 
Khởi nghiệp
Kiến thức vững vàng, tiềm năng nghiên cứu sáng tạo Phát triển kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc thực tế Làm việc như doanh nghiệp

Kiến thức nền tảng

Kiến thức chuyên sâu

Kì 1 - Kiến thức nền tảng (Tập trung tiếng anh, các môn hướng nghiệp)

Kì 6 - Kiến thức chuyên ngành (On the job training, học theo dự án doanh nghiệp)

Kì 2 - Kiến thức nền tảng (Tập trung tiếng anh, lập trình căn bản)

Kì 7 - Kiến thức chuyên ngành

Kì 3 - Kiến thức cơ sở ngành (Tăng cường tiếng anh, lập trình cơ sở ngành)

Kì 8 - Kiến thức chuyên ngành

Kì 4 - Kiến thức cơ sở ngành (Tập trung: tiếng anh chuyên ngành, lập trình theo chuyên ngành)

Kì 9 - Đồ án/Khoá luận tốt nghiệp

Kì 5 - Kiến thức cơ sở ngành (Tăng cường tiếng anh chuyên ngành, kiến tập doanh nghiệp)

 

BÌNH LUẬN