Giới thiệu ngành Quản trị kinh doanh

Bài viết đăng vào: 19-03-2017 | 3353 lượt xemMã ngành: 7340101

Trình độ đào tạo: Đại học

+ Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa: 124 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng - an ninh)           

+ Thời gian đào tạo:  4 năm chia làm 8 kỳ

+ Danh hiệu tốt nghiệp: Cử nhân Quản trị kinh doanh 

+ Đối tượng tuyển sinh: 

               - Thí sinh dự thi THPT năm 2018 và tốt nghiệp THPT năm 2018;

               - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2018: dự kỳ thi THPT quốc gia 2018 và có môn thi/ bài thi phù

                  hợp với tổ hợp xét tuyển;

               - Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trước năm 2018.

+ Cấu trúc chương trình:

Kiến thức cơ sở: 27,4% lượng kiến thức

Kiến thức cơ sở ngành: 25,8% lượng kiến thức

Kiến thức chuyên ngành:  46,8% lượng kiến thức

+ Định hướng đào tạo

 

Năm
I
Năm
II
Năm
III
Năm
IV
Năm
V
Sau
Đại Học
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Học tiếng Anh và kiến thức giáo dục đại cương Học tiếng Anh và kiến thức cơ sở ngành Học kiến thức cơ sở ngành Kiến thức chuyên ngành Đồ án và khóa luận tốt nghiệp Làm việc tại doanh nghiệp
Thạc sĩ
Khởi nghiệp
Kiến thức vững vàng, tiềm năng nghiên cứu sáng tạo Phát triển kỹ năng mềm và kỹ năng làm việc thực tế Làm việc như doanh nghiệp

Kiến thức nền tảng

Kiến thức chuyên sâu

Kì 1 - Kiến thức nền tảng (Tập trung tiếng anh, các môn hướng nghiệp)

Kì 6 - Kiến thức chuyên ngành (On the job training, học theo dự án doanh nghiệp)

Kì 2 - Kiến thức nền tảng (Tập trung tiếng anh, lập trình căn bản)

Kì 7 - Kiến thức chuyên ngành

Kì 3 - Kiến thức cơ sở ngành (Tăng cường tiếng anh, lập trình cơ sở ngành)

Kì 8 - Kiến thức chuyên ngành

Kì 4 - Kiến thức cơ sở ngành (Tập trung: tiếng anh chuyên ngành, lập trình theo chuyên ngành)

Kì 9 - Đồ án/Khoá luận tốt nghiệp

Kì 5 - Kiến thức cơ sở ngành (Tăng cường tiếng anh chuyên ngành, kiến tập doanh nghiệp)

 

BÌNH LUẬN