Đối tác
Khoa Công nghệ thông tin - Truyền thông và Đại học Đà Nẵng đã có mối quan hệ hợp tác rất chặc chẽ với rất nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp CNTT & TT trong nước và quốc tế trong việc đào tạo, nghiên cứu, tuyển dụng và chuyển giao công nghệ.

Các tổ chức và doanh nghiệp về CNTT & TT

Các trường đại học và viện nghiên cứu:

Năm Quốc gia Tổ chức Ngày ký
2001 Australia University of Queensland 20.11.01
2001 Korea Kangnung National University 10.9.01
2002 Australia University of Queesland 08.12.02
2002 China Học viện Dân tộc Quảng tây 09.8.02
2002 Japan Keindanren & JBAV 04.4.02
2002 Japan Nagaoka University of Techology 27.5.02
2002 Lao Tỉnh Sêkong 01.8.02
2002 Japan Đại học Quốc tế Hagoromo 13.9.02
2002 USA Northcentral University, Arizona 22.11.03
2003 Russia Học viện Sư phạm Quốc gia thành phố laroxlavl 25.6.03
2003 USA Towson University, Towson, MD 03.7.05
2004 China Học viện Dân tộc Quảng Tây 02.12.04
2004 Korea Yeungjin College 21.10.04
2004 Norway Kulturstudier AS 04.8.04
2004 Thailand Surat Thani Rajabhat University 17.11.04
2004 Thailand Ubon Ratchathani University 17.10.04
2005 Australia The Australian National University 02.8.05
2005 China Đai học Sư Phạm Quảng Tây, Chế Lâm, Trung Quôc 24.4.05
2005 China Học viện Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc 02.12.05
2005 Lao Tỉnh Attapư 21.6.05
2005 Lao The University of Champasack 25.7.05
2005 Singapore Tyndale Education Group Singapore-Edexcel Inter', U.K ** 25.5.05
2005 Taiwan Kun Shan University * 27.4.05
2005 USA College of Engingeering, Seatle- UW 08.12.06
2006 Australia The Australian National University 21.6.06
2006 Czech Republic Silesian University in Opava 07.12.06
2006 Czech Republic The University ò Defence 07.12.06
2006 Czech Republic Thhe University of Ostrava 07.12.06
2006 China Đại học Dân tộc Quảng Tây 01.7.06
2006 China Đại học Dân tộc Quảng Tây 18.11.06
2006 England University of Sunderland 4.2006
2006 England The University of The West of England 23.10.06
2006 Japan Nagaoka University of Technology 01.9.06
2006 USA College of Engineering, Seatle- UW 08.12.06
2006 USA The University of Washington 19.3.07
2007 Australia Bunines Development Specialist Tuan Luong 28.6.07
2007 Austraila The University of Queensland 09.8.07
2007 Belgium L'Universte de Liege 23.3.07
2007 Belgium L'Universte de Liege 23.5.07
2007 Canada L'École de Technologie Supériểu, Québec 06.6.07
2007 England The British Council 04.01.07
2007 France Chambre de Commerce et d'Industrie de Véailles 31.12.07
2007 France L'Université de Nantes 10.01.07
2007 France L'IUT de l'Université Josphep Fourier (Grenoble 1) 05.6.07
2007 France L'IUT de l'Université Josphep Fourier (Grenoble 1) 05.6.07
2007 France L'Université Pierre Mendès France de Grenoble 23.8.07
2007 Japan Meiji Gakuin University JUNKO School 12.7.07
2007 Korea Chungwoon University 24.4.07
2007 Korea Paichai University 10.9.07
2007 Lao Champasak University 31.1.07
2007 Lao Đại học Quốc gia Lào 11.4.07
2007 Taiwwan Hsiuping Institute of Technology * 30.5.07
2007 Japan Osaka Prefectute University 15.11.07
2008 Australia The University of Adelaide 03.12.08
2008 Australia Griffith University 10..12.08
2008 Belgium L'Université de Liège 16.1.08
2008 China Đại học Dân tộc Quảng Tây 01.01.08
2008 England The University of Stirling 25.01.08
2008 England The University of Stirling** 3.2008
2008 France Chambre de Commerce et d'Industrie de Versailes 10.01.08
2008 France L'University de Nantes 17.10.08
2008 Korea Keimyung University, Daegy 03.3.08
2008 Korea Kumoh National Institute of Technology 12.02.08
2008 Korea Sejong University 18.4.08
2008 Singapore Itilics 19.11.08
2008 Singapore Nanyang Technological University*** 03.4.08
2008 Taiwan I-Shou University* 27.11.08
2008 Taiwan National Taiwan University of Science & Technology 11.01.08
2008 Taiwan National Tsing Hua University 19.01.08
2008 Thailand Khon Kaen University 20.5.08
2008 Thailand Thailand 21.02.08
2008 USA University of Hawaii at Kapi' Olani Community College 31.5.08
2008 USA University of Houston 27.8.08
2009 Canada Humber Institute of Technology 05.5.09
2009 England The University of Stirling ** 8.2009
2009 France L'Université de Nantes 05.01.09
2009 France L'Université de Nantes 16.3.09
2009 France L'Université de Nice-Sophia-Antipolis 11.3.09
2009 France L'Université de Nice-Sophia-Antipolis 30.6.09
2009 France L'Université de Nice-Sophia-Antipolis 23.4.09
2009 Germany Frankfurt Zoological Society 06.01.09
2009 Germany Lugwig-Maximilians-Universitat Munchen (LMU), Munich 22.4.09
2009 Japan Osaka Prefecture University 15.11.07
2009 Japan J.F. Oberlin University 18.5.09
2009 Japan Osaka Prefecture University 17.9.09
2009 Japan Yamaguchi University 17.9.09
2009 Japan Osaka University 30.11.09
2009 Lao Savannakhet University 10.09
2009 Taiwan Đại học Quốc lập Giáo dục Đài Trung 06.7.09
2009 USA The School of Engineering - CUA* 13.01.09
2009 USA California State University, Fullerton 19.5.09
2009 USA Portland State Univeristy 04.8.09
2009 USA Texas Tech University 16.11.09
2009 USA The Catholic University of America 19.6.09
2009 USA University of Hawaii at Manoa - College of Business 16.11.09
2010 Canada University Canada West 22.10.10
2010 England The University of The West of England 06.7.10
2010 France L'Université de Nice Sophia-Antipolis 20.12.10
2010 Italy Politecnico di Torino 21.5.10
2010 Lao Trường Cao đẳng Sư phạm Pakse 09.3.10
2010 Taiwan Minghsin University of Science & Technology 21.01.10
2010 Taiwan Lunghwa University of Science and Technology 09.3.10
2010 Taiwan Shu-Te University 07.4.10
2010 Taiwan Shu-Te University 18.11.10
2010 Taiwan National Kaohsiung University of Applied Sciences 30.11.10
2010 Taiwan National Pingtung University of Science and Technology 30.11.10
2010 Taiwan Central Taiwan University of Science of Technology 30.11.10
2010 Taiwan Taipei Municipal University of Education 30.11.10
2010 Taiwan Wenzao Ursuline College of Languages 30.11.10
2010 Taiwan Yuan Ze University 30.11.10
2010 Taiwan China University of Technology 30.11.10
2010 Thailand Mahasarakham University 21.5.10
2011 Finland Turku University of Applied Sciences 11.3.11
2011 Japan The University of Shiga Prefecture 07.01.11
2011 Japan Tokyo University & Graduate School of Social Welfare 28.02.11
2011 Japan Yokohama National University 24.5.11
2011 Japan Kogakuin University 26.5.11
2011 Japan Kansai University of International Studies 28.5.11
2011 Japan Tokyo Sanritsu Academy 25.7.11
2011 Korea Chung-Ang University 11.7.11
2011 Singapore Genetic Computer School 13.7.11
2011 Taiwan I-Shou University 03.01.11
2011 Taiwan Meiho University 23.02.11
2011 Taiwan Lunghwa University of Science and Technology 18.5.11
2011 Taiwan Chi Nan University of Pharmacy and Science 28.7.11
2011 Thailand Rajamangala University of Technology Isan, Kalasin Campus 24.02.11
2011 USA The School of Engineering - CUA* 13.8.11
2011 Taiwan Taipei Economics & Cultural Office in HCMC 22.9.11
2011 Japan Keidanren & JBAV 08.11.11
2011 Taiwan Yuda University 23.11.11
2011 Taiwan Chung Chou University of Science and Technology 23.11.11
2011 Taiwan National Kaohsiung First University of Science and Technology 23.11.11
2011 Taiwan National Taipei University of Technology 23.11.11
2011 Taiwan Lunghwa University of Science and Technology 23.11.11
2011 Taiwan National University of Tainan 23.11.11
2011 Taiwan Chaoyang University of Technology 23.11.11
2011 Taiwan National Kaohsiung University of Applied Sciences 23.11.11
2011 Japan Japan Advanced Institute of Science and Technology 24.11.11
2011 China Đại học Dân tộc Quảng Tây 18.11.11
2011 Australia The University of Queensland 13.12.11
2011 Australia William Angliss Institute 15.12.11
2011 Taiwan China University of Science and Technology 23.12.11
2011 Taiwan Hsiuping University of Science and Technology 23.12.11
2012 Taiwan National Chiao Tung University 04.02.12