Ngày đăng: 31-08-2016

Nhận lời mời của Đại học Quebec Trois Riviere (Université du Québec à Trois-Rivières - UQTR), nhân chuyến công tác tại Canada, Giám đốc Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã đến thăm, làm việc và thảo luận với Lãnh đạo và các Trường, Khoa, Viện của UQTR và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai đại học.  • Trang
  • 1
  • 2

06.2018
30
06.2018
26
Sớm đưa Blockchain vào giảng đường
06.2018
25
Hội thảo Công nghệ Blockchain: Định hướng và tầm nhìn chiến lược
06.2018
02
Chung kết cuộc thi sáng tạo ROBOCAR – ROAD TO SICT: Khơi dậy cảm hứng IoT - 4.0