Sinh viên Khoa Công nghê thồng tin và Truyền thông sẽ được học theo phương pháp giảng dạy hiện đại

Bài viết đăng vào: 24-05-2017 | 1922 lượt xemSinh viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông sẽ được học theo phương pháp giảng dạy hiện đại và tích cực

 

 

Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông áp dụng và triển khai giảng dạy các ngành theo phương pháp học hướng dự án thực tế (Project Oriented Learning - POL). Đây là phương pháp dạy và học tích cực, lấy người học làm trung tâm, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành và trải nghiệp thực tế. Sinh viên sẽ được phát huy tối đa để lĩnh hội kiến thức, phát triển kỹ năng và kinh nghiệm thực tế.

Mỗi kỳ học sinh viên sẽ thực hiện một dự án thực tế dưới sự hướng dẫn cùa nhóm chuyên gia (Giảng viên + GS nước ngoài + doanh nghiệp) với các yêu cầu thực tế gắn liền với khối lượng kiến thức và lý thuyết tương ứng nhằm giải quyết những vấn đề chuyên sâu liên quan đến các vấn đề của dự án lớn, tổng thể cho cả chương trình đào tạo.

Với phương pháp dạy và học này sinh viên sẽ được trang bị đầy đủ kỹ năng quan trọng để lĩnh hội kiến thức và sẵn sàng làm việc như Critical Thinking, Work Readiness Skills. Ngoài ra, sinh viên sẽ được chú trọng phát triển tối đa khả năng tiếng Anh.

Nhóm giảng viên ngành Quản trị kinh doanh làm việc với GS. David Saiie để thiết kế và triển khai chương trình đào tạo theo hướng Project Oriented Learning cho Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Đà Nẵng.

 

Khoa CNTT&TT - ĐHĐN

BÌNH LUẬN