LỊCH CÔNG TÁC

Năm học :

 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 42

                                                                     22/5/2018 đến 27/5/2018

Năm học 2017-2018

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI - 21/5

8h00-17h00

Chương trình khóa đào tạo “Khoa học máy tính và khởi nghiệp thành công”

-       - BTC khóa học, sinh viên đăng ký tham gia

Phòng B305 - Khoa CNTT&TT

BTC khóa học

 

9h00

Tiếp đoàn ĐH Valenciennes, Pháp

-       - ĐHĐN: Giám đốc; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT ;

-       - Trường ĐHSP: Đại diện: BGH, Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Ngữ văn;

-       - Trường ĐHNN: Đại diện BGH, Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Tiếng Pháp;

-       - Các giảng viên có quan tâm đến chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên trong khuôn khổ Dự án Erasmus+.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Đoàn ĐH Valenciennes, Pháp làm việc với Trường Đại học Kinh tế

-       - Trường ĐHKT: Đại diện: BGH; Lãnh đạo phòng KH&HTQT; Các giảng viên có quan tâm đến chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên trong khuôn khổ Dự án Erasmus+.

Phòng khách Khu E

Tr. ĐHKT

Đại diện BGH Trường ĐHKT

 

15h00

Họp trực tuyến dự án USAID COMET

ĐHĐN: tổ dự án USAID COMET.

Phòng 8009

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

16h30

Họp Hội đồng xét, đề nghị tặng

Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018

Theo QĐ số 1576/QĐ-ĐHĐN ngày 14/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

BA –22/5

8h00

Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam làm việc với Ban Thư ký Hội Sinh viên ĐHĐN

- Đại diện BTK Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam;

- Đại diện BTK Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng;

- BTK Hội Sinh viên ĐHĐN;

- Phó Chủ tịch HSV các đơn vị trực thuộc.

- Mời: Đ/c Nguyễn Đức Tiến – Đảng ủy viên phụ trách thanh niên, Trưởng Ban CTHSSV ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Đại diện BTK Trung ương

Hội Sinh viên

 

8h00-17h00

Chương trình khóa đào tạo “Khoa học máy tính và khởi nghiệp thành công”

-       - BTC khóa học, sinh viên đăng ký tham gia

Phòng B305 - Khoa CNTT&TT

BTC khóa học

 

8h30

Họp nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng Công trình đầu tư xây dựng Đại học Đà Nẵng giai đoạn III

- ĐHĐN: Giám đốc, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Lãnh đạo các Ban: CSVC, KHTC; Trưởng Khoa Y- Dược; Chuyên viên theo dõi dự án của Ban CSVC;

-          Ban QLCDA Bộ GDĐT: Đại diện lãnh đạo, chuyên viên theo dõi QLDA;

-          Nhà thầu xây lắp; đơn vị TVGS, đơn vị TVTK: Đại diện Lãnh đạo.

Hòa Quý,

Đà Nẵng

(tại công trình)

Giám đốc ĐHĐN

             


BA –22/5

8h30

Tiếp đoàn Zensho Holdings, Nhật Bản

- ĐHĐN: Ban HTQT;

-Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Du lịch.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

8h30

Sinh viên Đại học Đà Nẵng

tham quan Tàu hải quân Ấn Độ

Sinh viên được huy động theo kế hoạch.

Cảng Tiên Sa

Sở Ngoại vụ

TP. Đà Nẵng

 

9h00

Đoàn ĐH Valenciennes, Pháp làm việc với Trường Đại học Bách khoa

-       Trường ĐHBK: Đại diện: BGH; Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT; Lãnh đạo các Khoa: CNTT, ĐTVT, Cơ khí; Các giảng viên có quan tâm đến chương trình trao đổi cán bộ, giảng viên trong khuôn khổ Dự án Erasmus+

Phòng khách Khu A

Tr. ĐHBK

Hiệu trưởng Trường ĐHBK

 

14h00

Đoàn Giám sát của UBKT Trung ương

làm việc với ĐHĐN

- Đoàn Giám sát của UBKT Trung ương;

- ĐHĐN: Đảng ủy, Ban Giám đốc ĐHĐN; Chủ tịch, Thư ký Hội đồng xét công nhận chức danh GS, PGS cơ sở.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng đoàn Giám sát

TƯ – 23/5

8h00

Giao lưu bóng chuyền giữa thủy thủ tàu

 Hải quân Ấn Độ với

giảng viên, sinh viên ĐHĐN

- ĐHĐN: Ban: HTQT;

- Trường ĐHBK: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng KH&HTQT; Lãnh đạo Phòng CTSV;
- Trung tâm Thể thao: Đại diện Ban Giám đốc;
- Khoa GDTC: Lãnh đạo khoa và các Giảng viên không có giờ lên lớp;

- Giảng viên, sinh viên được điều động theo công văn số 1645/ĐHĐN-HTQT và có quan tâm.

Trung tâm Thể thao

Giám đốc

Trung tâm Thể thao

 

10h00

Tiếp đoàn Đại học Tartu, Estonia

-               - ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;

- Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo:  Phòng KH&HTQT, Khoa: Luật, Khoa KTCT, Khoa Kinh tế;

-               - Trường ĐHSP: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Ngữ văn.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS. TS

 Ngô Văn Dưỡng

 

14h00

Họp Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư

Đảng ủy ĐHĐN

NĂM–24/5

13h30

Chương trình giao lưu phát động

Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018

- ĐHĐN: Giám đốc; Đại diện lãnh đạo các Ban: CTHSSV, KHCN&MT; Đại diện: BTV Đoàn TN, BTK HSV;

- Đại diện BTC Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2018;

- Sinh viên được triệu tập theo Công văn 1591/ĐHĐN-HSSV ngày 15/5/2018.

Hội trường

41 Lê Duẩn

BTC Giải thưởng


SÁU -25/5

8h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 1)

để thực hiện quy trình bổ nhiệm

Giám đốc ĐHĐN

- Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN;

- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc ĐHĐN

 

9h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN mở rộng để thực hiện quy trình bổ nhiệm

Giám đốc ĐHĐN

Như Bước 2, Kế hoạch số 1655/KH-ĐHĐN ngày   17/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN về kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc ĐHĐN

 

10h30

Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 2)

để thực hiện quy trình bổ nhiệm

 Giám đốc ĐHĐN

- Ban Giám đốc ĐHĐN;

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN;

- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc ĐHĐN

 

14h00

Hội nghị lấy ý kiến của cán bộ chủ chốt ĐHĐN về nhân sự đề nghị

bổ nhiệm Giám đốc ĐHĐN

Như Bước 4, Kế hoạch số 1655/KH-ĐHĐN ngày   17/5/2018 của Giám đốc ĐHĐN về kế hoạch thực hiện quy trình nhân sự.

Hội trường  41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc ĐHĐN

 

16h00

Hội nghị tập thể lãnh đạo ĐHĐN (lần 3)

để thực hiện quy trình bổ nhiệm

Giám đốc ĐHĐN

- Ban Giám đốc ĐHĐN

- Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHĐN

- Chủ tịch Hội đồng ĐHĐN

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đảng ủy

Giám đốc ĐHĐN

BẢY – 26/5

7h30

Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường Đại học Ngoại ngữ

năm học 2017-2018

- Đại biểu khách mời;

- Theo Thông báo của Ban Tổ chức.

Hội trường A

Tr. ĐHNN

Hiệu trưởng Trường ĐHNN

CN-27/5

         

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI - 21/5

Cả ngày

Chương trình tập huấn Giáo viên:

Phát triển chương trình giảng dạy STEM cho học sinh THPT

(ngày 21,22,23/5/2018)

- Viện NC&ĐT Việt - Anh: Phó Viện trưởng Phụ trách, Trưởng phòng KH-HTQT, cán bộ được phân công;

- Đại diện Công ty TNHH Nghiên cứu Khoa học Sài Gòn (Saigon  Scientists);

- Giáo viên các trường THPT trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam.

Phòng 502

Viện NC&ĐT Việt-Anh

Phó Viện trưởng Phụ trách

Viện NC&ĐT Việt-Anh

 

Ghi chú:

-  Các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan ĐHĐN có nhu cầu sử dụng xe cần liên hệ trước 24h với Văn phòng ĐHĐN qua Đ/c Hồ Phan Hiếu – Phó Chánh Văn phòng (DĐ: 0905169900; ĐT: 3832678);

- Đề nghị cán bộ, viên chức ĐHĐN không đưa xe ôtô cá nhân vào trong khuôn viên Cơ quan ĐHĐN trong những ngày có lịch tổ chức hội họp tại Hội trường 41 Lê Duẩn.