LỊCH CÔNG TÁC

Năm học :

 

       

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 15

                                                                   13/11/2017 đến 19/11/2017

Năm học 2017-2018

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI – 13/11

8h30

Tiếp đoàn công tác Tỉnh Polykhamxay, Lào

- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;

- Đại diện Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

14h00

Họp Hội đồng kiểm tra tình hình thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2016 của Trường Đại học Bách khoa -ĐHĐN các ngành Cơ khí - Cơ khí Giao thông - Hóa - Môi trường

- Theo QĐ số 19/QĐ-QKHCN ngày 26/10/2017 của Giám đốc Quỹ phát triển KH&CN ĐHĐN;

- Các Chủ nhiêm đề tài báo cáo.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

16h00

Họp Ban Chấp hành

 Hội Chữ thập đỏ ĐHĐN

Theo QĐ số 363/QĐ-CTĐ ngày 07/11/2017 của Hội Chữ thập đỏ TP. Đà Nẵng

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội CTĐ ĐHĐN

 

16h00

Họp Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo từ xa, lớp LH20.2QTV ngành Luật tại Quảng Trị

Theo QĐ số3774/QĐ-ĐHĐN ngày 08/11/2017của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng 207

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

BA – 14/11

14h30

Làm việc với NIKKEN Sekkei Civil Engineering Ltd, Nhật Bản

Giám đốc, Trưởng Ban HTQT .

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

15h00

Họp bàn về việc thống nhất

việc khai thác, vận hành và quản lý

Không gian sáng chế ĐHĐN

ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; Chánh VP; Trưởng các Ban: TCCB, CSVC, KH-TC, ĐT, KHCN&MT, Lãnh đạo Khoa ĐT quốc tế

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

TƯ – 15/11

9h00

Seminar về Giới thiệu Chương trình đào tạo khởi nghiệp (Entrepreneurship Pathway Program)

- Chuyên gia khởi nghiệp Canada - Mr. Rodrigo Martinez

- GV ngành Quản trị kinh doanh

- GV Khoa HTTTKT - CĐ CNTT

- GV có quan tâm

Phòng họp

Trưởng khoa

 

14h30

Tiếp Bà Nancy Nancy Bermas-Atrigenio, Tổ chức Pemsea, Phillipines

- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT

- Trường ĐHSP: Mời TS. Kiều Thị Kính, Khoa Sinh-Môi trường - ĐHSP

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

15h00

Họp Hội đồng thẩm định

 Quy chế tổ chức và hoạt động Ban Chuẩn bị Dự án Phát triển Khu Đô thị ĐHĐN

Theo QĐ số 3818/QĐ-ĐHĐN ngày 10/11/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

16h00

Họp Hội đồng xét tuyển Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH & TCCN khóa 5.

Theo QĐ số 3814/QĐ-ĐHĐN ngày 09/11/2017 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

             


 

NĂM– 16/11

8h00

Hội thảo Khoa học Quốc gia “Ứng dụng Công nghệ mới trong Công trình Xanh”

lần thứ III năm 2017

- Theo Quyết định số 106/QĐ-CĐCN ngày 31/3/2017 của Trường CĐCN;

- Đại biểu theo Giấy mời.

Phòng họp 1

Tr.CĐCN

Trưởng BTC
Hiệu trưởng

Trường CĐCN

 

8h00

Ôn tập thi tuyển dụng viên chức cho các ứng viên của các đơn vị trực thuộc ĐHĐN

- ĐHĐN: Lãnh đạo Ban TCCB;

- Các ứng viên đã đăng ký dự thi tuyển dụng

Tầng 5,

91A NTMK

Trưởng Ban TCCB

 

10h00

Tiếp GS. Hirofumi Tanaka, Kyushu Institute of Technology - KyuTech

 ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

14h00

Gặp mặt cựu Lãnh đạo ĐHĐN và

các cơ sở GDĐH thành viên

qua các thời kỳ đã nghỉ hưu

 

- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN; Chánh các VP; Trưởng các Ban: TCCB, KHTC;

- Các CSGDĐH thành viên: đại diện Ban Giám hiệu;

- Theo Giấy mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

15h30

Họp Ban điều hành

Qũy Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ ĐHĐN

- Như bên;

- Ban Thường vụ Đoàn ĐHĐN;

- Đại biểu có giấy mời.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

 

15h30

Gặp mặt cán bộ, viên chức hưu trí

Cơ quan ĐHĐN

- Ban Giám đốc ĐHĐN; Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN Cơ quan; Đại diện Lãnh đạo: các Ban, các Văn phòng, các Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc CQ ĐHĐN;

- Theo Giấy mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

SÁU – 17/11

7h30

Lễ Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng

 năm học 2016-2017

- Theo Thông báo số: 3823/TB-ĐHĐN ngày 10/11/2017 của Giám đốc ĐHĐN;

- Theo giấy mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

 

9h00

Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng

 năm học 2016-2017

Trường Đại học Ngoại ngữ

- Đại biểu khách mời;

-  Theo Thông báo của Trường ĐHNN.

Hội trường A Tr. ĐHNN

Hiệu trưởng

Trường ĐHNN

 

9h30

Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và Tuyên dương khen thưởng

 năm học 2016-2017

Trường Đại học Bách khoa

- Trường ĐHBK: Ban Giám hiệu, Chủ tịch, Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB; Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện; Toàn thể viên chức; Đại diện sinh viên các khóa;

- Khách mời

Hội tường Khu F

Tr. ĐHBK

Hiệu trưởng

Trường ĐHBK


 

SÁU – 17/11

10h00

Tiếp đoàn Đại học Quốc gia Chi Nan,

Đài Loan

ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

14h00

Gặp mặt Hội Cựu giáo chức nhân

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Trường Đại học Bách khoa

- Trường ĐHBK:  Lãnh đạo; Hội Cựu Giáo chức;

- Khách mời.

Hội trường Khu F

Tr. ĐHBK

Hiệu trưởng

Trường ĐHBK

 

15h00

Lễ Kỷ niệm

Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Cơ quan Đại học Đà Nẵng

- Toàn thể CBVC Cơ quan ĐHĐN;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Giám đốc ĐHĐN

Thủ trưởng

 Cơ quan ĐHĐN

BẢY – 18/11

8h30

Lễ kỷ niệm 55 năm thành lập,

xây dựng và phát triển nhà trường

Trường Cao đẳng Công nghệ

- Toàn thể CBVC Trường CĐCN;

- Đại biểu khách mời.

Tr. CĐCN

Trưởng

Ban Tổ chức

 

14h45

Lễ Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 năm 2017  Trường Đại học Sư phạm

- Đại biểu khách mời;

- Theo Thông báo triệu tập số 989/TB-ĐHSP ngày 08/11/2017 của Hiệu trưởng Trường ĐHSP.

Hội trường A5

Tr. ĐHSP

Hiệu trưởng Trường ĐHSP

CN – 19/11