LỊCH CÔNG TÁC

Năm học :

    

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC TUẦN 33

                                                                     12/3/2018 đến 18/3/2018

Năm học 2017-2018

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

HAI –19/3

08h00

Tiếp TS. Steven T.Duke – Trợ lý Phó Hiệu trưởng về chiến lược toàn cầu và sáng kiến quốc tế, Đại học Nebraska, Hoa Kỳ

 

- ĐHĐN: Trưởng các Ban: HTQT, KHCN&MT;

- Trường ĐHBK: Đại diện Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

10h00

Tiếp Đại diện Đại học Illinois,

Cơ sở Springfield, Hoa Kỳ

- ĐHĐN: Trưởng Ban HTQT;

- Trường ĐHKT: Đại diện phòng KH&HTQT

- Viện NC&ĐT Việt Anh: Đại diện Phòng HTQT; Tổ trưởng Tổ Ngôn ngữ và Dự bị đại học.

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

Trưởng Ban HTQT

 

10h00

TS.Steven T.Duke

 làm việc với Trường Đại học Bách khoa

Trường ĐHBK: Đại diện: BGH, Lãnh đạo Phòng KHCN&HTQT.

Tr. ĐHBK

Đại diện BGH

Trường ĐHBK

 

14h00

Họp Tổ xây dựng Đề án phát triển tổng thể ĐHĐN đến năm 2025, tầm nhìn 2035

Theo QĐ số 436/QĐ-ĐHĐN ngày 02/02/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

 

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

15h30

Họp rà soát công tác chuẩn bị cho

Kỳ thi Sinh viên giỏi cấp ĐHĐN năm 2018

 

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; Trưởng Ban CTHSSV; Trưởng, Phó ban Ban ĐT;

- Các CSGDĐHTV: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV;

- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện NC&ĐT Việt-Anh: Đại diện lãnh đạo Phòng CTSV (hoặc cán bộ phụ trách CTSV).

Phòng họp 1 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

 

 

 

16h00

Họp kiểm tra việc quản lý, khai thác tài sản Không gian sáng chế ĐHĐN

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban KHTC; Lãnh đạo Ban CSVC và chuyên viên phụ trách;

- Khoa ĐTQT: Phó Trưởng khoa phụ trách.

Phòng họp 2

Khu A

41 Lê Duẩn

 

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

BA –20/3

9h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu xác định hệ số động lực trong cầu dây văng (CDV)

do hoạt tải gây ra bằng phương pháp số và đo đạc thực nghiệm áp dụng cho các công trình cầu ở thành phố”,

Mã số: B2016-ĐNA- 09.

- Theo QĐ số 411/QĐ-BGDĐT, ngày 08/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng 8009 Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

             


BA –20/3

9h00

Thẩm định để án mở ngành trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

Theo QĐ số 815/QĐ-ĐHĐN ngày 12/3/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

15h30

 

Họp Ban Thường vụ Công đoànĐHĐN

Như bên.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

 

15h30

Giao ban Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN Quý I/2018

- Ban Chỉ huy Quân sự ĐHĐN, Cán bộ chuyên trách (đ/c Trần Phước Sơn – Chuyên viên Ban TCCB); Trung đội trưởng (B Trưởng), Tiểu đội trưởng (A Trưởng) của đơn vị tự vệ thuộc các CSGDĐH thành viên;

- Khách mời.

Phòng 8013 Khu B

41 Lê Duẩn

Đồng chí

Ngô Văn Dưỡng Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN

 

16h00

Họp đánh giá bài dự thi cuộc thi

“Ý tưởng thiết kế -

Phòng truyền thống Đại học Đà Nẵng”

Ban Giám khảo cuộc thi theo Quyết định số 15QĐ/ĐHĐN-ĐTN ngày 9/01/2018

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Trưởng

Ban Giám khảo cuộc thi

 

16h30

 

Họp Ban Chấp hànhCông đoànĐHĐN

- Như bên;

- Ủy ban Kiểm tra Công đoàn ĐHĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch

Công đoàn ĐHĐN

TƯ – 21/3

14h00

Đại học Đà Nẵng làm việc với Ban Thi đua Khen thưởng Thành phố Đà Nẵng

- ĐHĐN: PGS.TS. Ngô Văn Dưỡng; Ban PC&TĐ;

- Ban Thi đua, Khen thưởng TPĐN.

Phòng họp 1

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

15h30

Họp Hội đồng thẩm định

Quy chế tổ chức và hoạt động của

Trung tâm Hợp tác Doanh nghiệp, ĐHĐN

Theo QĐ số 708/QĐ-ĐHĐN ngày 01/3/2018 của Giám đốc ĐHĐN.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

NĂM– 22/3

14h00-15h30

Tiếp cán bộ, công chức, viên chức

Cán bộ, công chức, viên chức,

có nhu cầu.

Phòng 206

Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

 

14h30

Tiếp trường Đại học Nottingham Trent,

Vương quốc Anh

- Viện NC & ĐT Việt-Anh: Phó Viện trưởng Phụ trách, Trưởng Phòng KH-HTQT, cán bộ có liên quan;

- Đại học Nottingham Trent (Vương quốc Anh): ông Stephen Williams - Hiệu trưởng, ông Chris Crabot - Giám đốc quan hệ quốc tế, bà Vidhi Sahae - Điều phối viên khu vực Đông Nam Á.

Phòng họp VN-UK

Phó Viện trưởng Phụ trách

Viện NC& ĐT

Việt - Anh

 

15h00

Tiếp đoàn đại biểu tỉnh Hokkaido,

Nhật Bản

- ĐHĐN: PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh Văn phòng, Trưởng Ban HTQT;

- Trường ĐHKT: Đại diện Lãnh đạo: Phòng KH&HTQT, Khoa Du lịch

Phòng 8010

Khu B

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Ngô Văn Dưỡng

 

16h00

PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ làm việc với

Đoàn Thanh niên và Ban Công tác HSSV ĐHĐN về hoạt động Đoàn và

công tác sinh viên trong thời gian tới

- ĐHĐN: PGĐ Nguyễn Ngọc Vũ; Thường trực Đoàn;  Đại diện: Ban CTHSSV, Ban KHTC;

- Bí thư Đoàn các đơn vị trực thuộc.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

PGĐ ĐHĐN

PGS.TS

Nguyễn Ngọc Vũ

 


SÁU -23/3

14h30

Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của

NCS Võ Thị Thùy Trang,

Ngành:Kế toán, Mã số: 62.34.03.01

- Theo QĐ số 620/QĐ-ĐHĐN, ngày 12/02/2018 của Giám đốc ĐHĐN;

- Các cá nhân có quan tâm.

Khu B

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

 

16h00

Họp Hội đồng nghiệm thu cấp Bộ đề tài KH&CN cấp Bộ: “Nghiên cứu tổng hợp và khảo sát tính chất của phức tạo thành từ Cyclodextrin kết hợp với polymer sinh học dùng làm chất mang thuốc điều trị ung thư”,Mã số: B2016-ĐNA- 06

- Theo QĐ số 409/QĐ-BGDĐT, ngày 08/02/2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

- Ban Chủ nhiệm đề tài;

- Các cá nhân có quan tâm.

Phòng họp 2 Khu A

41 Lê Duẩn

Chủ tịch Hội đồng

BẢY – 24/3

7h30

Lễ kỷ niệm 87 năm ngày thành lập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 – 26/3/2018)

- BCH Đoàn ĐHĐN;

- ĐVTN được triệu tập theo Kế hoạch số 13KH/ĐHĐN-ĐTN ngày12/3/2018;

- Đại biểu có giấy mời.

Hội trường 41 Lê Duẩn

Bí thư Đoàn ĐHĐN

 

Chiều

Tư vấn tuyển sinh năm 2018

tại Quảng Ngãi

Tổ tư vấn tuyển sinh: ĐHĐN, các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Khoa trực thuộc.

Tp.Quảng Ngãi

Đại học Đà Nẵng

CN-25/3

Sáng

Tư vấn tuyển sinh năm 2018

tại Quảng Nam

Tổ tư vấn tuyển sinh: ĐHĐN, các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, các Khoa trực thuộc.

Tp.Tam Kỳ

Đại học Đà Nẵng

 

LỊCH SINH HOẠT CÔNG TÁC CƠ QUAN ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

 

THỨ/NGÀY

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN

ĐỊA ĐIỂM

CHỦ TRÌ

BẢY – 24/3

9h00

Lễ kỷ niệm 87 năm thành lập

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

(26/3/1931 – 26/3/2018)

- BCH Đoàn Thanh niên Cơ quan ĐHĐN;

- BCH các LCĐ, Chi đoàn trực thuộc;

- ĐVTN được điều động theo TTTT số 08TTTT/ĐTNCQ ngày 14/3/2018 của BTV Đoàn Cơ quan ĐHĐN;

- Khách mời.

Hội trường

41 Lê Duẩn

Bí thư

ĐTN Cơ quan ĐHĐN

 

Ghi chú:

-  Các đơn vị chức năng thuộc Cơ quan ĐHĐN có nhu cầu sử dụng xe cần liên hệ trước 24h với Văn phòng ĐHĐN qua Đ/c Hồ Phan Hiếu – Phó Chánh Văn phòng (DĐ: 0905169900; ĐT: 3832678);

- Đề nghị cán bộ, viên chức ĐHĐN không đưa xe ôtô cá nhân vào trong khuôn viên Cơ quan ĐHĐN trong những ngày có lịch tổ chức hội họp tại Hội trường 41 Lê Duẩn.