Ngày đăng: 23-12-2017

Hội thảo Khoa học quốc gia CNTT và ứng dụng trong các lĩnh vực lần thứ 6 (CITA 2017) là diễn đàn dành riêng cho các nhà khoa học trẻ với các chủ đề nghiên cứu về CNTT và ứng dụng CNTT trong các lĩnh vực.  • Trang
  • 1

06.2018
25
06.2018
02
Chung kết cuộc thi sáng tạo ROBOCAR – ROAD TO SICT: Khơi dậy cảm hứng IoT - 4.0
05.2018
26
ROBOCAR: ROAD TO SICT - Sân chơi sáng tạo bậc nhất dành cho sinh viên Công nghệ Thông tin và Truyền thông
05.2018
25
Khoa công nghệ thông tin & Truyền thông – Đại học Đà Nẵng và Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin hợp tác VCCI bồi dưỡng kỹ năng công nghệ thông tin và khởi nghiệp thành công cho sinh viên