Seminar Thiết bị Lora và khởi động chiến dịch Smart Campus 2019-2020

Bài viết đăng vào: 04-11-2019 | 1361 lượt xemTại đây, các cán bộ Giảng viên và các nhóm sinh viên đang tham gia dự án smart campus đã rất hào hứng và tự tin trình bày các ý tưởng xây dựng dự án smart campus của mình để chia sẻ và thảo luận những nội dung, công nghệ mới của Lora có thể áp dụng phát triển trong tương lai.

Cũng trong dịp này nhà trường đã phát động chiến dịch Smart Campus trong cán bộ và sinh viên, chiến dịch này nhằm phát huy những ý tưởng sáng tạo, đột phá, áp dụng RoLa trong việc xây dựng Smart Campus tại trường CĐ Công nghệ Thông tin và Khoa Công nghệ Thông tin Truyền thông - Đại học Đà Nẵng

BÌNH LUẬN