Ngày đăng: 19-03-2017

Đang cập nhật

Ngày đăng: 19-03-2017

Tên ngành: Quản trị kinh doanh Chỉ tiêu: 80 Mã ngành: 7340101 Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT  • Trang
  • 1

06.2018
30
06.2018
26
Sớm đưa Blockchain vào giảng đường
06.2018
25
Hội thảo Công nghệ Blockchain: Định hướng và tầm nhìn chiến lược
06.2018
02
Chung kết cuộc thi sáng tạo ROBOCAR – ROAD TO SICT: Khơi dậy cảm hứng IoT - 4.0