Ngày đăng: 19-03-2017

Đang cập nhật

Ngày đăng: 19-03-2017

Tên ngành: Quản trị kinh doanh Chỉ tiêu: 80 Mã ngành: 7340101 Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT  • Trang
  • 1

05.2018
25
05.2018
20
ROBOCAR: ROAD TO SICT - Sân chơi sáng tạo bậc nhất dành cho sinh viên Công nghệ Thông tin và Truyền thông
04.2018
27
Sinh viên Khoa CNTT&TT đạt giải cao tại kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018
03.2018
19
Nâng cao chất lượng đào tạo và giải pháp đổi mới sáng tạo cơ sở giáo dục Đại học - Công nghệ thông tin và truyền thông, thông qua các dự án hợp tác quốc tế