Cơ hội nghề nghiệp và học tập đối với sinh viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh

Bài viết đăng vào: 19-03-2017 | 2742 lượt xemSau khi tốt nghiệp chương trình ngành Quản trị kinh doanh, người học có nhiều cơ hội làm việc như:

Cơ hội làm việc ở doanh nghiệp tư nhân và Nhà nước:

  • Làm việc và thăng tiến nghề nghiệp trong cơ quan quản lý Nhà nước về kinh doanh, các Viện nghiên cứu, các cơ sở kinh doanh trong và ngoài nước;
  • Chuyên viên bộ phận quản trị dự án TMĐT, chuyên viên bộ phận quản trị marketing TMĐT, chuyên viên bộ phận truyền thông kinh doanh trực tuyến;
  • Có thể làm nhân viên kinh doanh, quản trị viên trong các bộ phận marketing, nhân sự, kinh doanh, thuộc mọi công ty, hay các tổ chức xã hội và phi chính phủ. Có thể trở thành trưởng phòng, ban, giám đốc bộ phận, dự án, giám đốc kinh doanh hay chuyên gia phân tích, tư vấn, lãnh đạo...
Cơ hội khởi nghiệp: Các cử nhân tự tạo lập doanh nghiệp, tự tìm kiếm cơ hội kinh doanh riêng cho bản thân.

Cơ hội học tiếp: Sau khi tốt nghiệp sinh viên có thể theo học các chương trình thạc sỹ và tiến sĩ trong và ngoài nước.

BÌNH LUẬN