DANH SÁCH CHIA NHÓM VÀ THỜI KHÓA BIỂU CỦA LỚP QTKD

Bài viết đăng vào: 30-08-2017 | 590 lượt xem



DANH SÁCH CHIA NHÓM VÀ THỜI KHÓA BIỂU CỦA CÁC LỚP

Các bạn sinh viên theo tìm tên của mình trong danh sách chia nhóm để đối chiều qua xem mình thuộc nhóm lớp học nào để theo đó mà đi học các môn học theo thời gian cụ thể có ở file Thời Khóa Biểu.

Lưu ý: Riêng Lớp 17IT1 và 17BA khong có danh sách chia nhóm vì học cùng theo theo đúng nhóm.

Danh sách chia nhóm, sinh viên xem tại đây

Thời khóa biểu, sinh viên xem tại đây

BÌNH LUẬN