KHO lưu trữ - Tài nguyên


Tên Đơn vị Loại Mô tả tài nguyên Tải về
Đề cương đồ án cơ sở/đề án Tổ Đào tạo Báo cáo

Đề cương nghiên cứu của đồ án là văn bản dự kiến nội dung và các bước tiến hành để trình giáo viên hướng dẫn phê duyệt và làm cơ sở cho quá trình chuẩn bị đồ án.

Nội dung đề cương nghiên cứu của đồ án cần thuyết minh một số điểm sau:

Nêu lý do chọn đề tài.

Khách thể và đối tượng nghiên cứu, đối tượng khảo sát.

Giới hạn và phạm vi nghiên cứu.

Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu.

Cái mới của đề tài.

Dàn ý nội dung của đề tài.

Kế hoạch, tiến độ thực hiện đề tài.

Chuẩn bị các phương tiện nghiên cứu (tài liệu, thiết bị thí nghiệm...)

361
Mẫu báo cáo sinh viên nghiên cứu khoa học Tổ Công tác Sinh Viên Báo cáo

Báo cáo tổng kết đề tài là cơ sở để hội đồng đánh giá kết quả thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên. Báo cáo tổng kết phải phản ánh đầy đủ nội dung, kết quả thực hiện đề tài và phải được đóng thành quyển.

6
Phiếu đăng ký đề tài sinh viên NCKH Tổ Đào tạo Biểu mẫu

Phiếu đăng ký đề tài sinh viên NCKH

22
Mẫu đơn xin gia hạn học phí Tổ Kế hoạch Tài Chính Mẫu đơn

Mẫu đơn xin gia hạn học phí là mẫu đơn dùng cho sinh viên gửi tới ban giám hiệu nhà trường để xin gia hạn thêm thời gian đóng học phí. 

100
Đơn xin học ghép Tổ Đào tạo Mẫu đơn

Dành cho sinh viên có nhu cầu học ghép các lớp chính thức

187
Mẫu đơn để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự Tổ Công tác Sinh Viên Mẫu đơn

Mẫu giấy xác nhận sinh viên (để tạm hoãn nghĩa vụ quân sự) nộp tại VP Khoa

935
Đơn đề nghị rút tiền Tổ Đào tạo Mẫu đơn

Đơn xin rút tiền học phí được gửi tới Khoa mà bạn đang theo học. Mẫu đơn xin rút tiền học phí nêu rõ thông tin sinh viên làm đơn, số tiền học phí đã nộp, lý do xin rút lại tiền học phí

237

 
  • Trang
  • 1
  • 2