KHO Tài nguyên - biểu mẫu

Tên tài nguyên:
Đơn xin trở lại học tập
#:
5
Loại:
Tổ Đào tạo
Số lần tải về:
362
Tải về:
Download
Miêu tả:

Mẫu đơn trình bày mong muốn được đi học trở lại sau khi bảo lưu kết quả học tập. Đơn sẽ được gửi về phòng Đào tạo và đợi phê duyệt của Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền Thông - ĐH Đà Nẵng