Thông báo mời các bạn sinh viên đăng ký tham dự Kỳ thi Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2018

Bài viết đăng vào: 12-03-2018 | 1478 lượt xemKỳ thi Sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là sự kiện truyền thống có ý nghĩa được tổ chức 02 năm/lần nhằm xây dựng và phát triển phong trào thi đua học tập trong sinh viên (SV); củng cố và hoàn thiện kiến thức căn bản; nâng cao kiến thức và kỹ năng các môn khoa học tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, khoa học xã hội nhân văn, khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và ngoại ngữ, trọng tâm là các môn cơ sở ngành làm nền tảng vững chắc cho quá trình học tập; động viên cổ vũ SV phấn đấu học tập đạt kết quả cao. Năm nay, ĐHĐN tiếp tục tổ chức Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2018 với các nội dung như sau:

1. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI VÀ ĐIỀU KIỆN TỔ CHỨC THI

- Sinh viên hệ chính quy đang học tập tại các CSGDĐHTV, ĐVTT đạt điểm thi của môn học đăng ký dự thi từ điểm B (hệ tín chỉ) và điểm 7,0 (hệ niên chế) trở lên;

- Mỗi SV đăng ký dự thi không quá 02 môn thi;

- Những môn có từ 10 sinh viên trở lên đăng ký dự thi mới tổ chức thi;

- Riêng môn Tiếng Việt chỉ dành cho lưu học sinh đang học tại ĐHĐN.

Form đăng ký và danh sách các môn thi xem tại đây

Đề cương ôn tập xem tại đây

2. THỜI GIAN

  + Từ ngày 01/3 - 20/3: Đăng ký Trực tuyến tại đây hoặc tại Văn phòng các Khoa và Phòng Công tác Sinh viên các Trường.

  + Từ ngày 20/3 - 22/3: Đăng ký trực tiếp tại Văn Phòng Khoa Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông theo theo lớp (Lớp trưởng tổng hợp lại rồi nộp tại VP Khoa).

- Lễ khai mạc: 07h00 ngày 08 tháng 4 năm 2018

- Thời gian thi: ngày 08 tháng 4 năm 2018 tại Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà nẵng, số 48 Cao Thắng, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Lễ tổng kết và trao giải: 15h00 ngày 26 tháng 4 năm 2018 tại Đại học Đà Nẵng.

3. GIẢI THƯỞNG

- Giải cá nhân: Trao cho sinh viên đạt giải các môn thi với mức thưởng như sau:

+ Giải nhất: 500.000đ; Giải nhì: 400.000đ; Giải ba: 300.000đ và Giải khuyến khích: 200.000đ.

+ BTC cấp ĐHĐN quyết định số lượng giải theo thực tế kết quả các môn thi (chấm điểm lẻ đến 0,25) và số lượng sinh viên tham dự mỗi môn thi.

- Giải tập thể: Gồm giải toàn đoàn và giải phong trào trao cho các CSGDĐHTV, ĐVTT:

+ Giải toàn đoàn: với mức tiền thưởng như sau: Giải nhất toàn đoàn: 3.000.000đ; Giải nhì: 2.000.000đ và Giải ba: 1.000.000đ.

+ Giải phong trào: Trao cho 01 CSGDĐHTV, ĐVTT có nhiều sinh viên dự thi nhất với mức tiền thưởng: 2.000.000đ.

4. QUYỀN LỢI CỦA SV DỰ THI

- Sinh viên dự thi được nhận Giấy chứng nhận của BTC và được cộng điểm đánh giá kết quả rèn luyện trong học kỳ 2 năm học 2017-2018 theo quy định và được nhận tiền bồi dưỡng dự thi (50.000đ/SV/môn thi).

- Sinh viên đạt Giải cá nhân được tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN, tiền thưởng và được hưởng các quyền lợi khác theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và ĐHĐN.

- CSGDĐHTV, ĐVTT đạt giải toàn đoàn được nhận cờ kèm theo tiền thưởng.

Ban Tổ chức thông báo mời tất cả các bạn sinh viên đủ điều kiện dự thi hưởng ứng đăng ký dự thi để thể hiện năng lực và bản lĩnh của mình. Kết quả mà các bạn đạt được trong kỳ thi sẽ được ghi nhận, đánh giá, khen thưởng xứng đáng và những trải nghiệm quý báu khi tham dự kỳ thi sẽ thực sự giúp ích cho các bạn trong học tập và rèn luyện bản lĩnh để tiếp tục phấn đấu vươn đến những thành công lớn hơn trong tương lai.

 

BÌNH LUẬN