Tuần sinh hoạt công dân-HSSV năm học 2017-2018

Bài viết đăng vào: 01-09-2017 | 1816 lượt xemThực hiện công văn số 2421/KH-ĐHĐN ngày 31/07/2017 của Đại học Đà Nẵng về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân-HSSV” năm học 2017 – 2018; từ ngày 28/08/2017 - 31/08/2017, Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Đà Nẵng đã tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” cho tân sinh viên khóa 2017. Tuần sinh hoạt công dân nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của sinh viên về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cung cấp cho sinh viên những thông tin chung về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước và quốc tế hiện nay. Bên cạnh đó, những thông tin chung về Đại học Đà Nẵng, Khoa Công nghệ Thông tin và truyền thông, quy định về đào tạo, công tác sinh viên cũng được giới thiệu trong đợt sinh hoạt chính trị đầu khóa này. Đặc biệt, với mục tiêu trang bị cho sinh viên những hành trang cần thiết để tiếp cận một cách tốt nhất với môi trường học tập mới, thông quanTuần sinh hoạt công dân, sinh viên đã được định hướng về phương pháp học tập đại học hiệu quả, những kỹ năng mềm cần thiết đối với sinh viên cũng như cơ hội nghề nghiệp đối với ngành Công nghệ Thông tin và Quản trị kinh doanh. Thú vị hơn nữa, sinh viên đã được gặp gỡ và tham quan môi trường làm việc thực tế tại FPT Complex.

""

PGS. TS. Huỳnh Công Pháp - Trưởng Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu những thông tin chung về Đại học Đà Nẵng,về Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông.

""

ThS. Nguyễn Văn Bình đã thông tin đến các bạn Sinh viên về chương trình học và các quy định liên quan đến đào tạo.

""

ThS. Lê Hà Như Thảo triển khai Kế hoạch, các Quyết định, Nội quy liên quan đến công tác sinh viên.

""

Diễn giả Tô Đình Hiếu đến từ Trung tâm Tâm Việt chia sẻ Phương pháp học tập bậc Đại học.

""

Thầy Nguyễn Duy Trình - Học viện Chính trị Khu vực III trình bày những đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như tình hình kinh tế, chính trị, xã hội của địa phương, đất nước và quốc tế hiện nay;

""

Ông Nguyễn Quang Thanh - Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Đà Nẵng giới thiệu những cơ hội việc làm trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

""

Ông Nguyễn Văn Thương - Giám đốc Dai-chi Life Nhật Bản chia sẻ những kinh nghiệm trong môi trường công sở.

""

Bà Trần Thị Diệu Anh - Giám đốc Chương trình Phúc lợi Icare Benefits Miền Trung chia sẻ những kỹ năng cần thiết cho SV.

Như PGS. TS. Huỳnh Công Pháp đã khẳng định “Tuần sinh hoạt công dân –HSSV” năm học 2017-2018 là một nội dung quan trọng cần phải thực hiện một cách nghiêm túc và có chất lượng, tuần sinh hoạt công dân kết thúc bằng việc sinh hoạt thực hiện một bài thu hoạch và được đánh giá kết quả, cấp chứng nhận hoàn thành đợt sinh hoạt.

BÌNH LUẬN