Seminar "The Key to Creativity and Inovation"

Bài viết đăng vào: 22-01-2019 | 11874 lượt xemChiều ngày 22/01/2019 đã diễn ra buổi Serminar "The key to creativity and innovation" do Giáo sư Yolán Velencei và Giáo sư Regina đến từ Trường Đại học Obuda - Hungary trình bày.

Bài thuyết trình của Giáo sư đã trình bày những điểm chính về tính sáng tạo và đổi mới - một chủ đề quan trọng và thú vị, giúp các giảng viên và sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh trang bị thêm kiến thức và kỹ năng phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu. Serminar đã thu hút được sự quan tâm đông đảo Giảng viên và sinh viên tham gia lắng nghe và thảo luận hoàn toàn bằng Tiếng Anh.

NỘI DUNG LIÊN QUAN

BÌNH LUẬN