Đoàn công tác liên Bộ thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn trực thuộc Đại học Đà Nẵng

Bài viết đăng vào: 04-08-2019 | 7884 lượt xemNgày 03/08/2019, Đoàn công tác liên Bộ thẩm định thực tế Đề án thành lập Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn trực thuộc Đại học Đà Nẵng đến làm việc và kiểm tra tình hình thực tế về CSVC, đội ngũ và các điều kiện thành lập trường đại học tại Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông và Trường CĐ Công nghệ Thông tin thuộc Đại học Đà Nẵng và Trường CĐ Công nghệ Thông tin hữu nghị Việt – Hàn.

Tại buổi làm việc có đại diện các đơn vị chức năng liên quan gồm: 

+ Đoàn thẩm định liên Bộ theo CV số 3254/BGDĐT-TCCB ngày 30/7/2019;

+ ĐHĐN: Giám đốc Đại học Đà Năng, đại diện Lãnh đạo: Văn phòng, Ban TCCB, Ban CSVC, Ban KHTC;

+ Trường ĐHBK, Trường ĐHSP: Đại diện Ban Giám hiệu; Trưởng Khoa CNTT (ĐHBK), Trưởng Khoa tin học (ĐHSP);

+ Trường CĐCNTT: Hiệu trưởng và lãnh đạo các Phòng, Khoa liên quan;

+ Khoa CNTT&TT: Trưởng Khoa và các cán bộ liên quan;

+ Lãnh đạo Trường CĐCNTT Hữu nghị Việt – Hàn.   

Qua quá trình khảo sát đánh giá thực tế tại các đơn vị, đoàn khảo sát đã đánh giá rất cao về điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ nhân viên. Đề án được phát triển theo định hướng phát triển một trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt - Hàn với quy mô lớn nhất khu vực Miền trung - Tây nguyên của Chính phủ. Khi đi vào hoạt động, nhà trường không chỉ đảm bảo đáp ứng nhu cầu của xã hội mà còn đạt được chất lượng Quốc tế.

Kết thúc buổi làm việc, đoàn làm việc đã biểu quyết thống nhất 100% về cơ sở vật chất và đội ngũ đã đảm bảo để hoàn thành các thủ tục cuối cùng cho sự phát triển Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Việt – Hàn trực thuộc Đại học Đà Nẵng.

 

BÌNH LUẬN