Đại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020

Bài viết đăng vào: 02-06-2020 | 1560 lượt xemĐại học Đà Nẵng công bố Đề án tuyển sinh vào các trường đại học thành viên, các đơn vị thuộc, trực thuộc năm 2020 xem chi tiết tại đây:

 

1. Trường Đại học Bách Khoa

2. Trường Đại học Kinh tế

3. Trường Đại học Sư phạm

4. Trường Đại học Ngoại ngữ

5. Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật

6. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum

7. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh

8. Khoa Y dược

9. Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

 

Tin Ban Đào tạo ĐHĐN

BÌNH LUẬN