THÔNG TIN TUYỂN SINH QUAN TRỌNG CỦA KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG

NĂM 2018

Mã tuyển sinh: DDI

Địa chỉ: Khu Đô thị Đại học, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Hòa Quý, Quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng

Điện thoại tư vấn tuyển sinh: 0236.6.552.688

Facebook: Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông

Tổng chỉ tiêu năm 2018:  500

STT  Ngành đào tạo Chỉ tiêu
1 Quản trị kinh doanh 100
2 Công nghệ thông tin 300
3 Công nghệ kỹ thuật máy tính 100

Đối tượng tuyển sinh: học sinh tốt nghiệp THPT

Hình thức:

+ Xét điểm thi THPT

+ Xét học bạ học tập THPT

Đặt câu hỏi tại đây